NEN 3140

NEN 3140 is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts.

De NEN 3140 is de Nederlandse aanvulling op de Algemene bepalingen van de (Europese) norm NEN-EN 50110. In de bundel “Bedrijfsvoering van elektrische installaties 1998” zijn deze normen samengevoegd. Hierdoor zijn zij praktisch werkbaar op het terrein van laagspanning.
Voor het hoogspanningsgebied is de NEN 3840 samen met de NEN-EN 50110 van toepassing.

(Bron Wikipedia)